Играна првата театарска претстава

На 07 Декември 2011 година, во Домот на култура во Вевчани се одигра првата театарска претстава, од серијата претстави што ќе се играт во регионот. Покрај во Вевчани претставата на 8 декември ќе биде играна во Кичево, а следниот ден во Македонски Брод.

Претставата е финансирана со средства од регионалните проекти на Центарот за развој на Југозападниот плански регион, одобрени од страна на Владата на Република Македонија за 2010 година преку Бирото за регионален развој.

 

photo 1 photo 4

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион