Основен проект за фекална канализација

На ден 11.01.2012 година, во просториите на салата на Совет на Општина Струга, преставници од фирмата Метал-Електрик од Скопје (изведувач на проектот), го презантираа основниот проект за фекална канализација за Општина Вевчани и дел од струшката општина (населбите Долна Белица, Подгорци, Октиси и дел од Велешта).


На презентацијата учествуваа градоначалниците од регионот, претставници од јавните комунални претпријатиа, претседатели на месните заедници од гореспоменатите населби и стручната јавност. Истите имаа можност да дават сугестии и забелешки во врска со основниот проект.

 

_DSC0195 _DSC0202
_DSC0198 _DSC0193
_DSC0196

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион