Излезете Надвор, Доживеете го Нашиот Регион

Под покровителство на Амбасадата на Германија и GIZ РЕД Програмата, организирано од Центарот за развој на Југозападниот плански регион, Туристичкиот кластер EDEN и 13 општини од регионот, од 21-24 јуни ќе се одржи ДЕНОТ НА ЕЗЕРОТО.

ПРОГРАМА

ЗАОБИКОЛИ ГО ЕЗЕРОТО, ПОЧИТУВАЈ ГО ЕЗЕРОТО

 

go_outdoors_Invitation_ENG.jpg

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион