Алтернатнви извори на енергија

Денеска се оддржа работен состанок на ангажираниот економски опреатор Мацеф од Скопје со претставници на 9-те општини за изработка на Студијата за примена на алтернатнви извори на енергија. На средбата покрај динамиката што треба да биде запазена стана збор и за селекција на 5 јавни објекти кои се во сопственост на општините а за што ќе бидат изработени посебни технички проекти со цел да се аплицира за решавање на проблемот со нивната енергетска ефикасност. Во следниов период општините ќе изготват податоци за состојбите во нивните средини со цел да биде изработена квалитетна студија која ќе понуди можни решениа  за решавање на енергетската ефикасност на објектите.

 

energji-efikase-2.jpg energji-efikase-1
energji-efikase-3

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион