Брендирање на сирењето

На ден 27.09.2013 година започна имплементација на пројектот "Брендирање на типични млечни производи од Дебарскиот микро регион". Во фокус на овој проект е брендирањето на карактеристичните производи од овој микро регион кој повеќе е претпознатлив со прозводството на сирењето. Првата работилница, која се одржа во Дебар, имаше на фокус следниве теми: Вовед во светот на Брендовите, значење и примена на индивидална трговска марка - Бренд, знаќење и примена на Сертификатна марка, знаќење и примена на Колективна марка. Во рамки на овој проект ќе се организират 4 работилнци каде сточарите ќе можат да придонесат во селектирањето на името на сирењето, графичката презентација и нивното лого. Овој проецес ќе придонесе на влезот на Дебарското сирење во трпезите на портошувачите од цела Република Македонија. Следнава работилница е закажена на 04.10.2013год во Центар Жупа. Овој проект е финансиран од страна на БРР и од Програмата на ГИЗ РЕД.

 

photo photo(3)

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион