Решавање на проблемот со кучиња скитници

Центарот за развој на Југозападен плански регион на ден 06.04.2016 година организираше работен состанок за решавање на проблемот со кучиња скитници во тесна соработка со општините од регионот, СВР Струга и Охрид, Агенција за храна и ветеринарство, Јавните комунални претпријатија и граѓански организиаци од регионот. Целта на состанокот беше за лоцирање на проблемите со кои се сочуват сите страни за да може да се реши проблемот со кучиња скитници. Еден од приоритетите што се нагласи беше определување на место за регионално прифатилиште, буџетски ставки кои требат да се обезбедат од страна на општините кастација и стерилизација и кординација меѓу нив и набавување на содветна опрема за уловување на кучињата од страна на страна на Центарот за развој. Од страна на Советот за развој се однесе одлука за приоритизирање на овој предлог проектот за решавање на проблемот со кучиња скитници.

 

qente-endacak-struge-2.jpg qente-endacak-struge-4
qente-endacak-struge-1 qente-endacak-struge-3

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион