Поттикнување на рамномерниот регионален развој

Скопје, 13 април 2018     Околу  десет милиони денари, обезбедени  од владите на Швајцарија и Македонија, во текот на годинава, ќе бидат инвестирани во осумте плански региони во државата со цел да се поттикне развојот на туризмот, животната средина, бизнис инфраструктурата, како и социјалната инклузија. За таа цел во петокот во Министерството за локална самоуправа министерот Сухејл Фазлиу и раководителите на центрите за развој на осумте плански региони ги потпишаа Договорите за финансирање на активностите за поттикнување на рамномерниот регионален развој.

 

- Ориентацијата на донаторот и Министерството за локална самоуправа е да бидат поддржани инфраструктурни проекти што ќе можат брзо да продуцираат ефекти, како и изработка на техничка документација за големи регионални проекти, со кои ќе може да се аплицира во други фондови, рече министерот за локална самоуправа, Сухејл Фазлиу, кој, патем, го истакна учеството на граѓаните како нов пристап во планирањето на регионалните приоритети.

 

Во периодот што следува на ниво на ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион ќе бидат организирани три сесии, односно форуми со значајните регионални чинители, при што преку инклузивен пристап ќе бидат дефинирани регионалните приоритети, како резултат на што граѓаните кои што ќе учествуват на форумските сесии ќе одлучат кој проект во планскиот регион ќе биде финансиран во следната фаза, а за кој веќе се обезбедени средства со поддршка на швајцарската и македонската влада, нагласуваат од Центарот за развој на Југозападниот плански регион.

 

Согласно договорот, во ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион ќе бидат вложени околу 100 илјади евра со кои ќе се поттикнува свеста за заеднички пристап во решавањето на регионалните прашања, преку вклученост не само на локалните власти, туку и на граѓаните за решавање на приоритетните прашања од четирите тематски области. Со договорот предвидено е да биде поддржан уште еден проект во висина од 30 илјади евра, а кои произлегува од Стратегијата за иновации, односно од Акцискиот план на овој регионален документ.

 

Во петокот, Министерот Сухејл Фазлиу и раководителите на центрите за развој на осумте плански региони ги потпишаа и Договорите со кои во наредната година ќе бидат финансирани и активностите на Бизнис центрите кои што функционираат во рамките на секој регионален центар, главно за обезбедување на советодавни услуги за постојните мали и средни претпријатија.

 

Dogovor_SDC_Jugozapaden_2.jpg Dogovor_SDC_Jugozapaden_1
Dogovor_SDC_Jugozapaden_3

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион