Предлог регионални проекти 2020

На ден 12.11.2019 година, во х. Дрим во Струга, се одржа средба со претставници на општините и граѓанскиот сектор со цел да се предложат проекти што би се спроведувале во наредната 2020 година.
Предложените проекти беа иницирани од четири работни групи:
- економски развој
- социјала и образование
- туризам и култура
- животна средина
Предлозите што произлегоа по оваа средба, рангирани според значењети и интересот за нивна имплементација, ќе бидат доставени на усвојување до Советот за развој на Југозападниот плански регион.

 

_DSC0810.JPG _DSC0824
_DSC0807 _DSC0822
_DSC0796 _DSC0804
_DSC0817

 

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион