Советот на планскиот регион

 

Советот за развој на Југозападниот плански регион е тело за усогласување и спроведување на политиката за развој, и него го сочинуваат градоначалниците на ЕЛС од регионот. Ова тело ги организира и координира активностите за следење и оценување на спроведувањето на планските документи за регионален развој, како што се: Програмата за развој, Акционите планови, Годишните листи на приоритетни проекти и сл. Советот е посветен на јакнењето на меѓуопштинската и прекуграничната соработка, како и на координацијата на главните субјекти во рамките на општините, кои работат на регионалниот развој.

Членови на Советот за развој на Југозападниот плански регион се:

 

sasho jankoski portrait

Г-дин Сашо Јанкоски
Градоначалник на Општина Вевчани
Г-дин Хекуран Дука
В.д. Градоначалник на Општина Дебар

zoran nogaceski portrait

 

Г-дин Зоран Ногачески
Градоначалник на Општина Дебрца

 

Dehari_Oslomej

Г-дин Фатмир Дехари
Градоначалник на Општина Кичево

 

 

Г-дин Константин Георгиески
В.д.Градоначалник на Општина Охрид

 

Zhivko Siljanovski portrait

 

Г-дин Живко Силјановски
Градоначалник на Општина Македонски Брод

 

portret-ismail-jahoski

Г-дин Исмаил Јахоски
Градоначалник на Општина Пласница

ramiz merko portrait

 

Г-дин Рамиз Мерко Градоначалник на Општина Струга

 

portret-arijan-ibrahim

Г-дин Аријан Ибраим
Градоначалник на Општина Центар Жупа

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион