Советот на планскиот регион

 

Советот за развој на Југозападниот плански регион е тело за усогласување и спроведување на политиката за развој, и него го сочинуваат градоначалниците на ЕЛС од регионот. Ова тело ги организира и координира

активностите за следење и оценување на спроведувањето на планските документи за регионален развој, како што се: Програмата за развој, Акционите планови, Годишните листи на приоритетни проекти и сл. Советот е посв

етен на јакн

ењето н

а

меѓуопштинската и прекуграничната соработка, како и на координацијата на главните субјекти во рамките на општините, кои работат на регионалниот развој.

 

Членови на Советот за развој на Југозападниот плански регион се:

 

 

 

 

 

Г-дин Цветомир Угриноски
Градоначалник на општина Вевчани

portret-ruzhdi-lata

Г-дин Ружди Лата
Градоначалник на општина Дебар

portret-igor-trajkoski

Г-дин Игор Трајкоски
Градоначалник на општина Дебрца

Dehari_Oslomej

Г-дин Фатмир Дехари
Градоначалник на општина Кичево

portret-nikolla-bakraceski

Г-дин Никола Бакрачески
Градоначалник на општина Охрид

Vojneski_Brod

Г-дин Милосим Војнески
Градоначалник на општина Македонски Брод

portret-ismail-jahoski

Г-дин Исмаил Јахоски
Градоначалник на општина Пласница

portret-zijadin-sela

Г-дин Зијадин Села Градоначалник на општина Струга

portret-arijan-ibrahim

Г-дин Аријан Ибраим
Градоначалник на општина Центар Жупа

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион