Lajme
 • Prezantimi i IPARD
  Sot, 21.06.2018, në Strugë, përfaqësues të Agejncionit për mbështetje finan ...
 • IPARD programi
  Strugë, 28.03.2018 Për përmirësimin e infrastrukturës lokale në zonat rura ...
 • Projekte rajonale
  Strugë, 3 maj 2017  Me 16,5 milionë denarë nga buxheti qendror do të f ...
 • SHQYRTIM PUBLIK
  Јавен Увид по Нацрт Извештајот за стратегиската оцена на животната средина ...
 • Vlerësim strategjik
  Vlerësim strategjik mbi ndikimin në ambientin jetësor (VSNAJ) Vendim për z ...
 • Marrëveshje me BZHR
  Strugë, 16 maj. Me gjithsej 24 milion denarë nga buxheti qëndror do të fina ...
 • Shpalosje publike
  Titulli: Shpalosje publike e Kornizës për Menaxhimin me Mjedisin Jetësor dh ...
 • Prezantimi i Ligjit për ...
  На 13 Октомври (вторник), 2015 год во х.Арабела во Кичево, се одржа еднодне ...
 • Konkurs
  Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 nga Ligji për marrëdhënie pune (Tekst i pa ...
 • Vlerësim strategjik
  Të nderuar, Në pajtim me nenin 65 (6) nga Ligji për ambient jetësor (gaz. ...
 • Konkurs
  The project is co-funded by The European Union Implemented by ...
 • Revizioni i Programit
  Të enjten, 11.09.2014 Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor n ...
 • Efikasiteti energjetik
  Në Kërçovë (në 28 shkurt) në kuadër të projektit për përmirësimin e efikasi ...
 • Marrëveshje me BZHR
  Dje, (13 shkurt 2014), në Shkup, në Byronë për zhvillim rajonal, nga ana e ...
 • Marrëveshje me GIZ
  Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor dhe Shoqëria gjermane t ...
 • Deponia rajonale
  Zgjidhjet e integruara për menaxhimin me mbeturinat përmes përgatitjes së p ...
 • Prioritetet turistike
  Në Fakultetin e turizmit - Ohër në datë 31 tetor u mbajt një takim pune në ...
 • Brendimi i djathit 2
  Në datën 04.10.2013 në Qendër Zhupë u mbajt punëtoria e dytë për projektin ...
 • Brendimi i djathit
  Në 27.09.2013 nisi edhe implementimi i projektit "Brendimi i produkteve tip ...
 • PBG Projekte
  Takim pune me konsulentët e angazhuar nga ana e GIZ RED Programit me qëllim ...
 • Projekte rajonale
  Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor deri në fund të vitit d ...
 • Zhvillim rural
  Përfaqësues nga Agjencia për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvilli ...
 • Projekte inovative
  Në datë 11.06.2013 në hapësirat e GIZ RED në Strugë, u mbajt mbledhje në li ...
 • Prezantim i QMK
  Në pajtim me përfundimet e sjella për bashkëpunim dhe koordinim me kryetarë ...
 • Takimi i 4-të i GAR
  Në datë 16.05.2013 në hapësirat e Këshillit të Komunës së Strugës u mbajt m ...
 • Planifikim strategjik
  Në datë 27.12.2012, në Strugë, në hapësirat e Këshillit të Strugës, me fill ...
 • Filloi formimi i GAR
  Në datë 12.09.2012 në ambientet e sallës së Këshillit komunal në Strugë nis ...
 • Radovish Expo 2012
  Nga 7-9 qershor 2012 në Radovish, u mbajt panairi i rajoneve nga Evropa Jug ...
 • Punkt mobil matës
  Punkt mobil matës më modern për matjen e kualitetit të ajrit ambiental u lë ...
 • Shfaqje teatrale
  Në datë 23 dhjetor (në Strugë), 24 dhjetor në Dibër dhe 25 në Kërçovë u mba ...
 • Trajnim
  Strugë, 9 qershor - Prej sot prodhuesit bujqësor nga Rajoni planor Jugperën ...
 • Takim pune
  Në 7 qershor u mbajt takim i punës në lidhje për realizimin e projektit "Pë ...
 • THIRRJE PUBLIKE
  Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në bashkëpunim  GI ...
 • Prezantim publik
  Në kuadër të projektit "Studim fizibiliteti për bartjen e ujërave të zeza n ...
Mbledhje të këshillit

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor