Вести
 • ИПАРД програма
  Струга, 28.03.2018 За подобрување на локалната инфраструктура во руралните ...
 • ГРАНТОВИ ЗА МСП
  Охрид, 08 април  Центарот за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион, в ...
 • ЈАВЕН УВИД
  Јавен Увид по Нацрт Извештајот за стратегиската оцена на животната средина ...
 • Стратешка оцена
  Стратешка оцена на влијание врз животната средина (СОВЖС) Одлука за спрове ...
 • Договор со БРР
  Струга, 16 мај. Со околу 24 милиони денари од централниот буџет ќе се финан ...
 • Јавно објавување
  Наслов: Јавно објавување на Рамката за управување со животната средина и за ...
 • Оглас
  Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за работни односи (Пречистен тек ...
 • Стратегиска оцена
  Почитувани, Врз основа на член 65 (6) од Законот за животна средина (сл.ве ...
 • Оглас
    The project is co-funded by The European Union Implement ...
 • Договор со БРР
  Вчера, (13 февруари 2014), во Скопје, во Бирото за регионален развој, од ст ...
 • Договор со ГИЗ
  Центарот за развој на Југозападниот плански регион и Германското техничко д ...
 • Проект за Црн Дрим
  Се одржа првиот состанок со работната група за проектот "Физибилити студија ...
 • PBG Проекти
  Работен состанок со ангажираните консултатнти од ГИЗ РЕД Програмата со цел ...
 • Регионални проекти
  Центарот за развој на Југозападниот плански регион до крајот на годинава ќе ...
 • Рурален развој
  Претставници на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурал ...
 • Презентација на ЦУК
  Врз основа на донесените заклучоци за соработка и координација со градонача ...
 • Радовиш Експо 2012
  Од 7-9 јуни 2012 година во Радовиш, се одржа саемот на региони од Југоисточ ...
 • Мобилен мерен пункт
  Најсовремена мобилна мерна станица за мерење на квалитетот на амбиенталниот ...
 • Обука
  Струга, 9 јуни - Од денеска земјоделските производители од Југозападниот пл ...
 • Работен состанок
  На 7 јуни се одржа работен состанок  во врска со реализацијата на Прое ...
 • ЈАВЕН ПОВИК
    Центарот за развој на Југозападниот плански регион во соработка со ...
 • Јавна презентација
  Во рамките на проектот "Физибилити студија за одведување на отпадните води ...
Седници на советот
 • Десетта седница на Советот
  На ден 12.03.2020, во салата на Совет на Општина Струга, се одржа десетатта седница на Советот за развој на ЈЗПР. На Седницат ...

 • Деветта седница на Советот
  На ден 14.11.2019, во салата на Совет на Општина Струга, се одржа деветата седница на Советот за развој на ЈЗПР. На Седницата ...

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион