Пуштен во употреба реконструираниот пат за Бајрамовци во Општина Центар Жупа мај 17, 2022 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Прв дипломатско-економски караван во Регионот април 18, 2022 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Ќе се формира регионално претпријатие за менаџирање со отпадот во Југозападниот и Пелагонискиот плански регион март 29, 2022 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Партерно ќе се уредува туристичкиот центар во Вевчани март 24, 2022 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Општините преферираат развој наместо пренагласена заштита на Југозападниот плански регион март 17, 2022 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Пуштен во употреба реконструираниот пат за Бајрамовци во Општина Центар Жупа

13 мај 2022, Центар Жупа    Во присуство на Повереникот на Влада за вршење на работите на градоначалник на Општина Центар Жупа, г-дин Аријан Ибраим, директорката на Центарот за развој на
Прочитајте повеќе

Одржана петта и шеста седница на Советот за развој

На ден 29.04.2022 година, во салата на Совет на Општина Струга, се одржа петтата  и шестата седница на Советот за развој на ЈЗПР. На седницата, од страна на директорката на
Прочитајте повеќе

Втора сесија на регионалниот форум на заедницата

На ден 26.04.2022 год, Центарот за развој на Југозападен плански регион го одржи втoра сесисја на регионалниот форум на зедницата. Надворешниот експерт на присутните им ги презантираше концепт проекти во
Прочитајте повеќе

Одржана четвртата седница на Советот за развој

На ден 20.04.2022 година, преку GoogleMeet платформата се одржа четвртата седница на Советот за развој на ЈЗПР. На седницата, од страна на ангажираните надворешни експерти, беа презентирани трите предлог регионални
Прочитајте повеќе

Покана за втората форумска сесија

Центар за развој на Југозападниот плански регион во рамките на проектот “Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ кој го реализираат Министерството за локална самоуправа, Швајцарската агенција за развој и соработка и Бирото
Прочитајте повеќе

Општини во регионот

o1
o2
o3
o4
o6
o7
o8
o9
о10