РЕКОНСТРУИРАН БАЗЕНОТ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ВО БОЛНИЦАТА СВЕТИ ЕРАЗМО јуни 16, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Јавен повик за искажување интерес за учество во Регионална програма за локална демократија на Западен Балкан 2 (ReLOaD2) април 20, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Нови капитални инвестиции во Регионот март 18, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Потпишан Меморандум за соработка за изработка на новиот Просторен план на РСМ март 17, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Прв јавен повик на ФИТР февруари 11, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

РЕКОНСТРУИРАН БАЗЕНОТ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ВО БОЛНИЦАТА СВЕТИ ЕРАЗМО

РЕКОНСТРУИРАН БАЗЕНОТ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ВО БОЛНИЦАТА СВЕТИ ЕРАЗМО   Струга, 16 јуни 2021 Центарот за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион успешно ja заокружи реконструкцијата на базенот за физикална терапија
Прочитајте повеќе

15-та Седница на Советот за развој на ЈЗПР

На 21.04.2021 се одржа петнаесеттата седница на Советот за развој на Југозападниот плански регион, на која раководителот на Центарот за развој на ЈЗПР, м-р Мирјана Лозаноска пред присутните ја презентираше
Прочитајте повеќе

Јавен повик за искажување интерес за учество во Регионална програма за локална демократија на Западен Балкан 2 (ReLOaD2)

Јавен повик за искажување интерес на општини од Полошки, Југозападен, Пелагонски, Југоисточен, Источен, Североисточен и Вардарски регион  за учество во Регионална програма за локална демократија на Западен Балкан 2 (ReLOaD2)
Прочитајте повеќе

Нови капитални инвестиции во Регионот

НОВИ КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИИ ВО РЕГИОНОТ ПРЕКУ ПРОЕКТИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН Центарот за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион, во текот на оваа година, ќе продолжи со
Прочитајте повеќе

14-та Седница на Советот за развој на ЈЗПР

На ден 16.03.2021, преку онлине платформата GoogleMeet, се одржа четиринаесеттата седница на Советот за развој на ЈЗПР. Покана и Дневен ред Листа на поканети на Седница Записник
Прочитајте повеќе

Општини во регионот

o1
o2
o3
o4
o6
o7
o8
o9
о10