Јавен повик за искажување интерес за учество во Регионална програма за локална демократија на Западен Балкан 2 (ReLOaD2) април 20, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Нови капитални инвестиции во Регионот март 18, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Потпишан Меморандум за соработка за изработка на новиот Просторен план на РСМ март 17, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Прв јавен повик на ФИТР февруари 11, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Пешачка патека - Саат кула до Горна Порта октомври 29, 2020 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

15-та Седница на Советот за развој на ЈЗПР

На 21.04.2021 се одржа петнаесеттата седница на Советот за развој на Југозападниот плански регион, на која раководителот на Центарот за развој на ЈЗПР, м-р Мирјана Лозаноска пред присутните ја презентираше
Прочитајте повеќе

Јавен повик за искажување интерес за учество во Регионална програма за локална демократија на Западен Балкан 2 (ReLOaD2)

Јавен повик за искажување интерес на општини од Полошки, Југозападен, Пелагонски, Југоисточен, Источен, Североисточен и Вардарски регион  за учество во Регионална програма за локална демократија на Западен Балкан 2 (ReLOaD2)
Прочитајте повеќе

Нови капитални инвестиции во Регионот

НОВИ КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИИ ВО РЕГИОНОТ ПРЕКУ ПРОЕКТИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН Центарот за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион, во текот на оваа година, ќе продолжи со
Прочитајте повеќе

14-та Седница на Советот за развој на ЈЗПР

На ден 16.03.2021, преку онлине платформата GoogleMeet, се одржа четиринаесеттата седница на Советот за развој на ЈЗПР. Покана и Дневен ред Листа на поканети на Седница Записник
Прочитајте повеќе

Потпишан Меморандум за соработка за изработка на новиот Просторен план на РСМ

Министерот за животна средина и просторно плaнирање, Насер Нуредини, директорот на Агенцијата за планирање на просторот, Андријана Андреева и раководителите на осумте Центри за развој на планските региони, денеска потпишаа
Прочитајте повеќе

Општини во регионот

o1
o2
o3
o4
o6
o7
o8
o9
о10