Skip to content

Month: март 2020

Десетта седница на Советот

На ден 12.03.2020, во салата на Совет на Општина Струга, се одржа десетатта седница на Советот за развој на ЈЗПР. На Седницата учествуваа Градоначалниците и претставници од општините од регионот
Прочитајте повеќе