Skip to content

Прв јавен повик на ФИТР

ДАТУМ

февруари 11, 2021

Категории

Прв јавен повик на #ФИТР за ко-финансирани грантови во 2021 година, 6 милиони евра за микро, мали и средни компании за технолошки развој за забрзан економски раст:
 • до 2,5 милиони денари за микро компании
 • до 5 милиони денари за малите компании
 • до 70% од вкупната вредност на буџетот за инвестицискиот проект
 • до 10 милиони денари за средните компании или 60% од вредноста на проектот
Јавните повици на #ФИТР се лесно достапни со апликација во само неколку чекори:
 1. Пристапи на www.fitr.mk
Повици Активни повици
 1. Внеси е-маил адреса, име на компанија и телефонски број
Пополни пакет за аплицирање
 1. Претселекција
 2. Селекција
 3. Одлука на комитет
Аплицирањето е целосно електронско. Имаш прашањa? Јави се на: +389 (0) 2 314 5258 или е-маил: info@fitr.mk ЗПВРСМ Битиќи: „Изминатите неколку години, ФИТР стана вистински поддржувач за сите микро, мали, средни, старт-ап и спин оф компании во земјата. Она што сакам да го потенцирам е дека трговските друштва и приватните здравствени установи, кои се потенцијални корисници и припаѓаат на микро и малите компании, треба да обезбедат 30% од средствата, а доколку се во средни фирми потребно е да обезбедат 40% од средствата за реализација на проектите. Останатото ќе се обезбеди преку Фондот, што сметам дека е навистина голема поддршка“. ДФИТР Коста Петров: „Целта е да се поддржат домашните компании, за да создадат услови за надминување на последиците на кризата, да остварат забрзан раст, да ја зголемат конкурентноста на меѓународните пазари, но и да ја зајакнат и отпорноста на пандемиски и климатски кризи, преку воведување на нови, иновативни, напредни, дигитални и „зелени“ технологии, за нивна трансформација.“ Јавниот повик ќе се спроведе исклучиво со електронско аплицирање до 6 април, 2021 година. Како подобни трошоци ќе се сметаат: бруто платите за вработените лица, трошоци за техничка поддршка, истражување, развој, дигитализација, набавка и изнајмување на опрема, софтвер, ИКТ алатки или суровини, но и за трошоци поврзани со спроведување на планот за технолошки развој на компанијата.   Thirrja e parë e #FIZHT për grante të bashkëfinancuara në vitin 2021, 6 milion euro për kompani mikro, të vogla dhe të mesme për zhvillim teknologjik dhe përshpejtim të zhvillimit ekonomik.
 • deri 2.5 milion denarë për kompanitë mikro
 • deri 5 milion denarë për kompanitë e vogla
 • deri në 70% të vlerës totale të investimit të projektit
 • deri në 10 milion denarë për kompanitë e mesme, apo 60% të vlerës së projektit
Thirrjet publike të #FIZHT tanimë mund t’i gjeni lehtë, në disa hapa.
 1. Duke u futur në www.fitr.mk Thirrje Thirrje aktive
 2. Shënoni e-mail adresën, emrin e kompanisë dhe numrin e telefonit.
Mbushe paketin e aplikimit
 1. Paraselektimi
 2. Selektimi
 3. Vendimi i Komitetit
Aplikimi është i gjithi në formë elektronike. Keni pyetje? Thirr në: +389 (0) 23145258 ose në email: info@fitr.mk Zv.kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Bytyqi tha “Në vitet e kaluara #FIZHT ka qenë mbështëtetës i vërtetë për të gjithë kompanitë mikro, të vogla, të mesme dhe nismat start-up dhe spinoff në vend. Dua të potencoj që shoqëritë tregtare dhe ndërmarrjet private shëndetësore që janë përdorues potencial duhet që të sigurojnë 30% të mjeteve, e nëse janë kompani të mesme ata duhet të sigurojnë 40% të mjeteve për të realizuar projektin. Pjesën tjetër do ta sigurojë Fondi, dhe kjo mendoj se është një mbështetje e madhe” tha mes tjerash Bytyqi. Drejtori i FIZHT, Kosta Petrov tha “E kemi qëllim që të mbështesim kompani vendore, që ata të krijojnë kushte për të tejkaluar krizën, që të përshpejtojnë rritjen, të rrisin konkurrencën në tregjet ndërkombëtare por edhe për të fuqizuar veten në kriza potenciale në të ardhmen duke zbatuar ide të reja dhe duke realizuar risi të reja dhe përparimtare për teknologji digjitale dhe të “gjelbërta” për të bërë transformimin e tyre”, tha drejtori Petrov. Thirrja publike do të realizohet nëpërmjet aplikimit elektronik deri më 6 prill, 2021. Harxhime të pranueshme do të vlerësohen: Rrogat bruto të të punësuarve, harxhime për mbështetje teknike, hulumtime, zhvillim, digjitalizim, porositje dhe shfrytëzim të mjeteve, softwer, vegla të TI apo mbetje, por edhe harxhime të lidhura me zbatimin e planit teknologji për zhvillim të teknologjisë.

Споделeте:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

I accept the Privacy Policy