Skip to content

Јавен повик за искажување интерес за учество во Регионална програма за локална демократија на Западен Балкан 2 (ReLOaD2)

ДАТУМ

април 20, 2021

Категории

Јавен повик за искажување интерес на општини од Полошки, Југозападен, Пелагонски, Југоисточен, Источен, Североисточен и Вардарски регион  за учество во Регионална програма за локална демократија на Западен Балкан 2 (ReLOaD2)

Регионалната програма за локална демократија 2 (ReLOaD2), проект кој е финансиран од Европската унија (ЕУ) а го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) започна на 1 јануари 2021 година. Во текотот на следните 4 години проектот ќе има за цел да ја зајакне партиципативната демократија и интеграцијата на Западен Балкан во ЕУ преку зајакнување на граѓанското општество и младите со цел активно учество во донесувањето одлуки како и подобрување на правното и финансиското опкружување за граѓанските организации (ГО). Проектот е финансиран од Европската унија, од Инструментот за претпристапна помош (ИПА). Вкупната вредност на проектот е 13 милиони евра, а вредноста на компонентата за Северна Македонија е 1,24 милиони евра.

 

Општините од Полошки, Југозападен, Пелагонски, Југоисточен, Источен, Североисточен и Вардарски регион кои не учествуваа во претходната фаза на ReLOaD проектот се поканети да изразат интерес за учествуво во ReLOaD2. Со овој јавен повик, ќе бидат избрани 5 партнерски општини кои ќе бидат поддржани во понатамошниот развој за транспарентно финансирање на проекти на ГОи.

 

Поднесување на апликацијата и рокови

 

Условите за пријавување и критериумите за избор на партнерски општини се опишани во Упатството за апликанти (Група 2). Сите документи, составен дел на апликацијата, се објавени на следните веб-страници: www.mk.undp.org , www.zels.org.mk. Повикот е отворен во периодот од 20 април 2021 година до 21 мај 2021 година.

 

Информативните сесии за јавниот повик ќе се одржат преку платформата ЗООМ на 29 април и 6 мај, а дополнителните информации за овие сесии ќе бидат објавени на горенаведените веб-страници.

Документацијата за апликацијата треба да се поднесе во една (1) оригинална копија и една електронска копија (CD или USB) во запечатено плико по препорачана пошта, преку курирска служба или лично на следната адреса:

 

УНДП Северна Македонија

Регионална програма за локална демократија на Западен Балкан 2 (ReLOaD 2)

Јордан Хаџи-Константинов Џинот 23,

1000 Скопје

 

Краен рок за поднесување апликации е 21 мај 2021, до 17 часот. На апликациите поднесени по пошта треба да има поштенски печат каде што се потврдува дека апликацијата е поднесена пред истекот на официјалниот рок. Апликациите кои ќе бидат поднесени на друг начин (на пр. Факс или е-пошта) или по истекот на официјалниот рок, нема да бидат земени предвид.

 

За дополнителни информации или појаснување, потенцијалните апликанти можат да испратат барање со предмет „Проект ReLOaD 2“ на registry.mk@undp.org . Прашања може да се поставуваат во период до пет дена пред истекот на рокот за поднесување апликации. Одговорите на прашањата ќе бидат дадени во писмена форма во рок од три работни дена по приемот

Споделeте:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

I accept the Privacy Policy