Skip to content

Month: септември 2023

Општина Македонски Брод со нов изглед

Центарот за развој на Југозападниот плански регион, во рамките на регионалниот проект „Подобрена енергетска ефикасност во ЈЗПР и искористување на ОИЕ“, ги заврши активностите за енергетска ефикасност на Општинското Собрание
Прочитајте повеќе