Skip to content

Month: март 2024

Усвоени извештаите и годишните сметки за работењето во 2023 година

Центарот за развој на Југозападниот плански регион мината година ја заврши успешно, при што најголемиот дел од планираните активности целосно се реализирани. Во деветте општини што му припаѓаат на Регионот
Прочитајте повеќе