Eighth Session of the Development Council

On 31.07.2019, in the hall of the Council of the Municipality of Struga, was held the eighth session of the Council for development of the Southwest planning region, in which
Прочитајте повеќе

Seventh Meeting of the Council for development

On 07.03.2019, in the hall of the Council of the Municipality of Struga, was held the seventh session of the Council for development of SWPR. The session was attended by
Прочитајте повеќе

15th Meeting of the Council for development of the SWPR

On April 21, 2021, was held the fifteenth session of the Council for development of the Southwest planning region, at which the manager of the Center for development of SWPR,
Прочитајте повеќе

First public call of FITR

Прв јавен повик на #ФИТР за ко-финансирани грантови во 2021 година, 6 милиони евра за микро, мали и средни компании за технолошки развој за забрзан економски раст: до 2,5 милиони денари за
Прочитајте повеќе