Центарот за развој на Југозападен плански регион располага со следниве информации од јавен карактер, достапни до барателите на информациите:

Листа на информации од јавен карактер на
Центар за развој на Југозападен плански регион

Центарот за развој на Југозападен плански регион располага со следниве информации од јавен карактер, достапни до барателите на информациите:

Листа на барања на информации од јавен карактер на
Центар за развој на Југозападен плански регион

  • Барање 01;

Центарот за развој на Југозападен плански регион располага со следниве информации од јавен карактер, достапни до барателите на информациите:

Листа на барања на информации од јавен карактер на
Центар за развој на Југозападен плански регион

  • Одговор 01;