Јавен повик – „Стартапувај 4“

Денес стартува јавниот повик за Кофинансирани грантови за ноовоосновани трговски друштва „Стартапувај 4″. Целта на повикот е да поттикне развој на иновативност кај новооснованите трговски друштва. Вкупниот буџет за поддршка
Прочитајте повеќе

ОГЛАС За прием на работник на определено време (11 месеци)

Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за работни односи (Пречистен текст ”Сл. Весник на РМ” бр. 167/15, 129/15, 27/16, 120/18 и 110/19), член 7 став 1
Прочитајте повеќе

Повик за проекти за меѓуопштинска соработка

Повик за проекти за меѓуопштинска соработка УНДП во соработка со Бирото за регионален развој објавува повик за доставување апликации за грантови, во рамки на проектот „Пост-КОВИД: општините како двигатели за
Прочитајте повеќе