Skip to content

Изградба на колектори за отпадни води од Радожда до Калишта во Општина Струга системот за решавање на проблемот на отпадни води од Градиште до Св.Наум во Општина Охрид

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

октомври 28, 2020

Датум на реализација

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

0

Краток опис
Центарот за развој низ взаемна соработка со општина Струга и ангажираниот економски оператор работеше на прибирање на потребната документација за изработка на Основниот проект и Инфраструктурниот проект за решавање на проблемот со отпадни води на потегот од н.м. Калишта до н.м.Радожда , струшко. Имено, на овој дел од Охридското Езеро досега не е финализиран т.н. “западен олектор” што треба да ги опфати отпадните води од овие населени места и да ги одведе на третман во главната пречистителна станица во Враништа.
Со проектот планирана е изградба на колектори во должина од 5,2 км, 4 пумпни станици и попратна опрема. Проектот е презентиран пред релевантни претставници од ЕУ Делегацијата во Скопје и Министерството за животна средина и просторно планирање со цел да се изнајдат можности за негова реализација. Проектот е финансиран преку шемата за грантови базирана на перформансите, имплементирана од ГИЗ РЕД Програмата и Швајцарската агенција за развој и соработка.
Резултати
-Ажурирани геодетски подлоги;
– Геомеханички елаборат;
– Урбанистичко-планска документација;
– Проект за линиска инфраструктура;
– Основен проект за примарни колектори;
– Ревизија на проект за линиска инфраструктура;
– Ревизија на основен проект за примарни колектори.

Галерија

Парнерски општини: /
Документација 

Споделeте го овој проект

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram