Skip to content

Мапирање на потенцијалите за рурален туризам

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

октомври 28, 2020

Датум на реализација

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

0

Цели на проектот

Реализацијата на активноста се одвиваше во две фази: канцелариско истражување и валитативно истраќување, кои беа спроведени од стана на ангажирани експерти, а како резултат на што беакреирани бази на податоци кои можат да послужат за развивање на проектни активности со цел да се поттикне руралниот развој.

Квалитативното истражување беше спроведено по пат на пополнување на евиденциски прашалници и организирање на консултативни настани (во рамки на фокусни групи, тркалезни аси/работилници) за валидизирање на наодите од канцелариското истражување у евалуација на потенцијалите за развој на руралниот туризам. Активноста е дел од проектот “Иновативни решенија за подобар пристап до услуги на локално ниво”, финансиран од МЛС и УНДП.

Резултати

-Анализирани 26 стратешки докумнети, закони и студии

-Организирани 3 консултативни средби со 65 претставници од засегнатитете страни

-Направени 9 консултативни посети во општините

-Пополнети и анализирани 100 евиденциски прашалници

-Креирана база на одатоци на потенцијалите за развој на руралниот туризам

Галерија

Парнерски општини: /
Документација 

Споделeте го овој проект

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram