Skip to content

Подобрена енергетска ефикасност во јавните објекти и намалување на загадувањето на животната средина во ЈЗПР (2021/2022)

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

декември 22, 2021

Датум на реализација

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

19484050

Цели на проектот

Општа цел:

Основна цел (проектна намера) на проектот е подобрување на енергетската ефикасност на постоечки јавни општински објекти од регионално значење и намалување на годишните трошоци за греење и ладење, како и подобрување со управувањето врз животната средина во регионот преку намалување на загадувањето врз почвата и водите во регионот.

 

Специфични цели:

Повисоки стратешки цели кое се остваруваат со реализацијата на овој регионален проект се следниве меѓусебно поврзани цели:

  • Намалување на емисија на загадувачки материи (честички, CO2, SO2, NOx) како еквивалент на CO2 од согорување на фосилни горива (ЕЛ Масло за ложење и дрва за горење)
  • Намалување на емисија на стакленички гасови
  • Намален ризик од заболување предизвикано од отпадни води и несанитарно одведен комунален отпад
  • Подобрен квалитет на живот на локалната заедница

Резултати од проектот:

  1. Намалена годишна потреба од топлинска енергија, ОУ Фаик Коница
  2. Намалена годишна потреба од топлинска енергија, ПП Дом Дебар
  3. Намалена годишна потреба од топлинска енергија, Дом на Куптура Требеништа, Општина Дебрца
  4. Количина на селектиран и одведен комунален отпад во Општина Пласница
  5. Приклучени еквивалент жители на ПС Македонски Брод
  6. Опоравок и рехабилитација на лица со телесен инвалидитет

 

Завршен извештај од проектот

Галерија

Парнерски општини: Општините Охрид, Кичево, Пласница, Дебар, Дебрца, Македонски Брод
Документација 

Споделeте го овој проект

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram