Skip to content

Поставување на подземни контејнери во урбаните средини – втора фаза

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

октомври 28, 2020

Датум на реализација

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

0

Цели на проектот
Основната цел на проектот е заштита на животната средина во урбаните средини во ЈЗПР, преку модернизација на начинот на собирање на цврстиот отпад со подземни контејнери и селектирање на отпадот. Бидејќи ЈЗПР е една од најчестите дестинации на туристите, каде што во текот на годината, од вкупниот број на туристи во РМ, претстојуваат околу 30%, значително се зголемува генерираниот отпад. Со поставувањето на подземните контејнери се придонесе за поквалитетна јавна чистота и намалување на трошоците за нејзино одржување, креирање позитивен впечаток кај туристите и нивно привлекување за подолг временски период. Покрај платфомрите и контејнерите, економскиот оператор ги адаптираше и камионите на ЈКП за да можат да ги одигаат платформите, и да ги празнат контејнерите.
Rезултати од проектот
-Подгтовени две локации со изградба на јами за поставување на подзмените контејнери;
-Поставени две хидраулични платформи;
– Поставени два комплета од по 3 подзмени контејнери со капацитет од 1,1 м3 и 3 м3;
-Селектирање отпад на најфреквентните места во Кичево и Охрид;
-Намален бројот на дневно подигање отпад и намалени трошоци кај ЈКП;
-Покриеност на населението 10% со системи за селектирање и собирање на цврст отпад.

Галерија

Парнерски општини: /
Документација 

Споделeте го овој проект

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram