Skip to content

Регистар на потенцијалите за развој на руралниот туризам

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

октомври 28, 2020

Датум на реализација

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

0

Цели
Регистарот на потенцијалите за развој на руралниот туризам во Југозападниот плански регион содржи две-основни категории на податоци: Постоечка статистичка база поврзана со туристичкиот профил на руралните општини и на руралните подрачја на урбаните општини (население, објекти и локалитети за туризам и рекреација, човечки ресурси ангажирани во секторот туризам транспорт, обрт во туризмот, додадена вредност и работни места) и Туристички атракции (локалитетисо природни вредности, заштитени подрачја, атрактивно културно наследство, фестивали и настани, локалитети за рекреација, инфорамции за локалната традиција, постоечки туристички тури).
Регистарот е креиран согласно ФАС методологијата на Светската туристичка организација (WTO), која подразбира анализа на дестинацијата преку заедничка евалуација на сите под-системи и клучни елементи на дестинацијата. Изготвен е и Акциски план за период од три години, и во истиот се поместени 66 приоритизирани локалитети по општини за кои се проектирани активности што треба да се превземат од страна на ЕЛС во следниот период. Регистарот е дел од проектот “Иновативни пешенија за подобар пристап до услуги на локално ниво”, финансиран од МЛС и УНДП.
Резултати
-Изработен Регистар на потенцијалите за развој на руралниот туризам во ЈЗПР во три јазични верзии (македонска, албанска, англиска)
-Акциски план за три години
-Приоритизирани 66 туристички локалитети во сите општини
-Извршена презентација на регистарот пред засегнатите страни

Галерија

Парнерски општини: /
Документација 

Споделeте го овој проект

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram