Skip to content

Проект: Изведба и реконструкција на патна инфраструктура (2018)

Состојба на проект

Датум на отпочнување

јули 9, 2018

Датум на реализација

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

10887000

Општина Струга – Делумна реконструкција и енергетска санација на објект на ЈОУДГ „8-ми Март – Пепрутка“

 – поставување на нови ПВЦ прозори и врати – 145 парчиња, изолација на тавани – 265 м2, термичка изолација – 246 м2, изведување на нова електрика – 226,30 м2; монтажа на тавански ЛЕД светилки – 40 парчиња; монтажа на радијатори – 2 парчиња; вградување на керамички плочки – 7м2;

Општина Охрид – Реконструкција на кров на ЈОУДГ „Развигорче“

– монтажа на нов кровен покривач од пластифициран лим – 1735 м2; поставување на нови опшивки – 730 м; поставување на нови опшивки со развиена ширина од 415мм – 730м; поставување на снегобрани – 215м; изработка и монтажа на скриен олук – 75м; изработка и монтажа на лимени капаци- 156м; изработка на дрвена подконструкција од тесана граѓа – 8,1 м3; поставување на попречни летви – 880 м;

Општина Кичево- Реконструкција на надворешна фасада во Државен објект во Општина Кичево

– малтерисување и крпење на оштетени делови од постојни ѕидови – 280,96 м2; изработка на демит фасада – 1403,43 м2; изработка на парапаети на балкони – 83,80 м2; изработка на површини околу отвори на врати и прозори на фасада – 694,32 +121,20 м; изработка на опшивка околу отвори – 257м.

Општина Дебрца – Санација -реконструкција на објектот на заедницата во с.Волино

– демонтажа на постоечки покрив од керамиди – 292,5м2; рушење на постоечки тавани од трска и малтер – 146м2; рушење на патос – 138м2; демонтажа на постоечки прозори и врати – 25 парчиња; бетонирање на подна плоча – 110 м2; бетонирање на тротоари – 95,9м2; малтерисување на внатрешни ѕидови-114 м2; изработка на спуштен таван – 146м2; крпење на оштетени делови од фасада – 220м2; изработка на под од даски на кровна конструкција – 292,5м2; покривање на кров со керамиди – 292,5м2; термоизолација на подови – 145м2; термоизолација на кровна плоча – 168м2; вградување на прозори и врати – 28 парчиња; изработка на хоризонтални и вертикални олуци – 93,4м; монтажа на ѕидни керамички плочки – 30м2; подни керамички плочки – 160м2; електроенергетско напојување со разводни табли; електрична инсталација за осветление; санитарен водовод; фекална канализација; санитарија.

Галерија

Парнерски општини: Струга, Охрид, Кичево, Дебрца и Пласница
Документација 

Споделeте го овој проект

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram