Skip to content

Проект: Изведба на ЕЕ објекти (2019)

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

јуни 13, 2019

Датум на реализација

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

18921397

Општина Струга – Изведба на работи за реконструкција на објект ЈОУДГ „8-ми Март“– Струга

– замена на стара дотраена столарија (прозорци иврати)- 2 врати и 35 прозорци; прозорски солбанци и даски 77,46м; изработка на термо фасада 450 м2; изработка на цокле 45 м2; изработка и монтажана хоризонтални и вертикални олуци (хоризонтални=145м, вертикални=38м); замена на оштетена кровна конструкција 395 м2; монтажа на каменаволна на целиот кров 684 м2; набавка на нови керамиди 158 м2; набавка и монтажа на лим за стреи и настрешници 66,70м2; монтажа напластифициран лим на кровна конструкција 30м2.

Општина Дебар – Реконструкција на кров на спортска сала во ОУ Пенестиа -Дебар

– замена на оштетена кровна конструкција 162,66 м2; дашчнаоплата 650,67 м2; поставување на дрвени штафни 1346,00 м2; хидроизолација 667,11 м2; термоизолација од камена волна – 500,62 м2; монтажа напластифициран лим 667,11 м2; монтажа на хоризонтални и вертикални олуци 187,6 м2; набавка и монтажа на ФЕ ЗН лента 61,78 м2. Општина Охрид –Изведба на работи за реконструкција на прозори и врати во ОУ „Св.Климент Охридски“-Охрид – Набавка на нови прозорци од ПВЦ-109 парчиња;прозорци со врата-3парчиња; Адаптација на простори во две нови училници; Монтажа на солбанци од пластифициран лим-308м; опшивање напрозори-718м; Набавка и монтажа на даска- 143м;

Општина Дебрца – Изведба на работи за реконструкција на ОУ во село Мешеишта- Дебрца

– набавка на нови прозорци и врати од ПВЦ 12; Глетовање ибоење на ѕидови 1165 м2;изработка на подна плоча 57,46 м2; преградни ѕидови 76,5 м2;спуштени плафони 55,22; изолација на тавани 305м2; монтажана систем за греење; електрична инсталација, канализација.

Општина Вевчани – Реконструкција на прозори и врати во Домот на култура

– замена на стара дотраена столарија (прозориц и врати) в- набавка имонтажа на нови врати 6 парчиња; набавка и монтажа на нови прозори 63 парчиња; опшивање на парапети од внатрешна страна 88 м; опшивање напарапети од надворешна страна 88м;

Општина Центар Жупа- Изведба на проектот за старата административна зграда на Општина Центар Жупа

– набавка и монтажа на внатрешни врати 9парчиња; набавка и монтажа на ПВЦ прозорци 23 парчиња; набавка и монтажа на надворешни ПВЦ врати 2 парчиња; малтерисување на внатрешниѕидови 448 м2; изработка на демит фасада 624 м2; изработка на кровна конструкција 174,4 м2; поставување на дрвени летви 1250 м; поставување накровна конструкција од пластифициран лим 284 м2; елекотроинсталерски работи;.

Општина Кичево – Изведба на проектот за ЈОУДГ „Олга Мицеска“-Кичево

– замена на стара дотраена столарија (прозорици и врати)- набавка имонтажа на нови врати 8 парчиња; набавка и монтажа на врати со прозорец 12 парчиња; набавка и монтажа на нови прозорци 39 парчиња; монтажа насолбанци од надворешна страна 143,7 м; монтажа навнатрешнидаскиодПВЦ 141,2м.

Завршен извештај од проектот

Галерија

Парнерски општини: Струга, Дебар, Охрид, Дебарца, Вевчани, Центар Жупа, Кичево
Документација 

Споделeте го овој проект

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram