Skip to content

Проект: Изведба на енергетски ефикасни објекти во ЈЗПР (2018)

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

јули 9, 2018

Датум на реализација

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

10887000

Општина Струга – Делумна реконструкција и енергетска санација на објект на ЈОУДГ „8-ми

Март – Пепрутка“ – поставување на нови ПВЦ прозори и врати – 145 парчиња, изолација на тавани – 265 м2, термичка изолација – 246 м2, изведување на нова електрика – 226,30 м2; монтажа на тавански ЛЕД светилки – 40 парчиња; монтажа на радијатори – 2 парчиња; вградување на керамички плочки – 7м2;

Општина Охрид – Реконструкција на кров на ЈОУДГ „Развигорче“

– монтажа на нов кровен покривач од пластифициран лим – 1735 м2; поставување на нови опшивки – 730 м; поставување на нови опшивки со развиена ширина од 415мм – 730м; поставување на снегобрани – 215м; изработка и монтажа на скриен олук – 75м; изработка и монтажа на лимени капаци- 156м; изработка на дрвена подконструкција од тесана граѓа – 8,1 м3; поставување на попречни летви – 880 м;

Општина Кичево- Реконструкција на надворешна фасада во Државен објект во Општина Кичево

– малтерисување и крпење на оштетени делови од постојни ѕидови – 280,96 м2; изработка на демит фасада – 1403,43 м2; изработка на парапаети на балкони – 83,80 м2; изработка на површини околу отвори на врати и прозори на фасада – 694,32 +121,20 м; изработка на опшивка околу отвори – 257м.

Општина Дебрца – Санација -реконструкција на објектот на заедницата во с.Волино

– демонтажа на постоечки покрив од керамиди – 292,5м2; рушење на постоечки тавани од трска и малтер – 146м2; рушење на патос – 138м2; демонтажа на постоечки прозори и врати – 25 парчиња; бетонирање на подна плоча – 110 м2; бетонирање на тротоари – 95,9м2; малтерисување на внатрешни ѕидови-114 м2; изработка на спуштен таван – 146м2; крпење на оштетени делови од фасада – 220м2; изработка на под од даски на кровна конструкција – 292,5м2; покривање на кров со керамиди – 292,5м2; термоизолација на подови – 145м2; термоизолација на кровна плоча – 168м2; вградување на прозори и врати – 28 парчиња; изработка на хоризонтални и вертикални олуци – 93,4м; монтажа на ѕидни керамички плочки – 30м2; подни керамички плочки – 160м2; електроенергетско напојување со разводни табли; електрична инсталација за осветление; санитарен водовод; фекална канализација; санитарија.

Галерија

Парнерски општини: Струга, Охрид, Кичево, Дебрца и Пласница
Документација 

Споделeте го овој проект

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram