Skip to content

ГИС проект за управување со градежното земјиште

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

октомври 28, 2020

Датум на реализација

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

0

Цели на проектот

Основната цел на проектот е зголемување на домашните и странските инвестиции во Југозападниот плански регион со креирање бази на податоци за потенцијалните локации-парцели на градежно земјиште, преку ГИС системи. Со овој проект се овозможува целосен преглед на расположивите ресурси за инвестирање во сите општини од регионот, со јасно дефинирани параметри што се ставени на увид на потенцијалните инвеститори.
За постигнување на целта имплементирани се неколку проектни активности: Набавка на хардверска опрема – регионален сервер и работна единица; Набавка и инсталирање на ГИС софтвер за сервер е десктоп; Спроведување обука за користење на софтверски апликации за набавен Географски информациски систем ЕСРИ продукти – ArcGIS for Server Workgroup Standard и ArcGIS for Desktop Standard; Изработкја на софтверска апликација со бази на податоци за градежни парцели во деветте општини од регионот и нивно поместување на соодветна хардверска (клиентска+серверска) опрема.
Резултати од проектот
-Поставен хардвер – регионален сервер и работна единица во просториите на ЦРЈЗПР;
– Инсталиран линцециран ГИС софтвер – АрцГИС;
– Спроведена обука за 18 претставници од општините за користење на лиценцираниот софтвер;
– ИЗработена  инсталирана апликација со бази на податоци;
– Креирана база на податоци со атрибутни вредности за 100 локацииза инвестирање во 9-те општини.

Галерија

Парнерски општини: /
Документација 

Споделeте го овој проект

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram