Konferencë planifikuese dhe vlerësuese vjetore February 9, 2024 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Pajisje e re për spitalin Shën Erazmo në Ohër February 6, 2024 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ 58,5 milionë denarë të reja në Rajon December 25, 2023 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ U mbajt Mbledhja e 10-të e Këshillit për zhvillim December 22, 2023 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ U prezantuan grantistës të cilët përfituan mjete nga UNDP November 23, 2023 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Konferencë planifikuese dhe vlerësuese vjetore

Punëtoria vjetore e mbajtur në Ohër në datë 14 dhe 15 dhjetor, u mbajt për vlerësimin e projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv” – faza II, e
Прочитајте повеќе

Pajisje e re për spitalin Shën Erazmo në Ohër

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në kuadër të projektit për pajisjen e Qendrës për terapi fizikale në spitalin Shën Erazmo në Ohër, këto ditë e bëri montimin dhe
Прочитајте повеќе

Forumi i dytë për projekte rajonale për periudhën 2024/2025

Gjatë debateve rreth 50 përfaqësues të palëve të rëndësishme nga rajoni planor Jugperëndimor, në forumin e dytë rajonal, të mbajtur në Strugë, i ranguan konceptet për projektet rajonale me të
Прочитајте повеќе

58,5 milionë denarë të reja në Rajon

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor me Byronë për zhvillim rajonal, nënshkroi marrëveshje për tre projekte rajonale, me çka në Rajon do të investohen 58,5 milionë denarë. Mjetet janë
Прочитајте повеќе

U mbajt Mbledhja e 10-të e Këshillit për zhvillim

Këshilli për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor e mbajti mbledhjen e 10-të në të cilën anëtarët u informuan për fillimin e realizimit të projekteve rajonale nga Programi për ZHBR të
Прочитајте повеќе

Komunat e rajonit

o1
o2
o3
o4
o6
o7
o8
o9
о10