U lëshua në përdorim rruga e rikonstruktuar për Bajramovci në Komunën e Qendër Zhupës May 17, 2022 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Karvani i parë diplomatiko-ekonomik në Rajon April 18, 2022 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Do të formohet ndërmarrje rajonale për menaxhim me mbeturinat në rajonin lpanor Jugperëndimor dhe të Pellagonisë March 29, 2022 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ KOMUNAT PREFEROJNË ZHVILLIM NË VEND TË ZONAVE TË MBROJTURA NË RAJONIN PLANOR JUGPERËNDIMOR March 24, 2022 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ DO TË RREGULLOHET OBORRI I QENDRËS TURISTIKE NË VEVÇAN March 24, 2022 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

U lëshua në përdorim rruga e rikonstruktuar për Bajramovci në Komunën e Qendër Zhupës

13 maj 2022, Qendër Zhupë    Në prani të të Besuarit të Qeverisë për kryerjen e punëve të kryetarti të komunës së Qendër Zhupës, z-ri Arijan Ibraim, drejtoresha e Qendrës
Прочитајте повеќе

Mbledhja e pestë dhe e gjashtë e Këshillit për zhvillim

Në datë 29.04.2022, në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, u mbajt mbledhja e pestë e Këshillit për zhvillim të RPJP. Në mbledhje, nga ana e drejtorit të Qendrës
Прочитајте повеќе

Sesioni i dytë i Forumit rajonal të bashkësive

Në datën 26.04.2022, Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor e mbajti sesionin e dytë të forumit rajonal të bashkësive. Eksperti i jashtëm të pranishmive ua prezantoj koncept projekte që
Прочитајте повеќе

U mbajt mbledhja e katërt e Këshillit për zhvillim

Në datë 20.04.2022, përmes platformës GoogleMeetu mbajt mbledhja e katërt e Këshillit për zhvillim të RPJP. Në mbledhje, ga ana e ekspertëve të jashtëm të angazhuar, u prezantuan tre propozim
Прочитајте повеќе

Ftesë për sesionin e dtë të forumeve

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në kuadër të projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv” të cilin e realizon Ministria e vetëqeverisjes lokale, Agjencia zvicerane për
Прочитајте повеќе

Komunat e rajonit

o1
o2
o3
o4
o6
o7
o8
o9
о10