Skip to content

Mbledhja e shtatë e Këshillit për zhvillim

DATA

June 2, 2021

Kategoritë

Në datë 07.03.2019, në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, u mbajt mbledhja e shtatë e Këshillit për zhvillim të RPJP. Në mbledhje morrën pjesë Kryetarët e Komunave dhe përfaqësues nga komunat e rajonit dhe të punësuarit në Qendrën për zhvillim. Në mbledhje u miratuan dokumentat vijuese: 

  • Raporti vjetor për realizimin e Programit për hvillim të rajonit planor Jugperëndimor për vitin 2018;
  • Raporti vjetor për punën e Qendrës për zhvilim të rajonit planor Jugperëndimor për vitin 2018;
  • Llogaritë vjetore për punën e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor për vitin 2018, për Biznes Qendrën për vitin 2018 dhe Raporti financiar për punën e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor për vitin 2018.
  • Plani aksioanr për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor për vitin 2019;
  • SHqyrtimi tri koncept projekteve të përgatitura nga grupet punuese për Shemën e granteve për përkrahje të Qendrave për zhvillim të rajoneve planore në kuadër ët projekti: “Zhvillim i barabartë rajonal inkluziv dhe i qëndrueshëm” i kofinancuar nga Ministria për vetëqeverisje lokale dhe Qeveia e Konfederatës Zvicërane.  

Ndani:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy