Skip to content

Konstituimi i Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor

DATA

December 3, 2021

Kategoritë

Strugë, 03 dhejtor    Sot, në Strugë, u mbajt mbledhja konstituive e përbërjes së re të Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në të cilën për President të këtij organi u zgjodh Kryetari i Komunës së Strugës, z.Ramis Merko. Duke u falënderuar për zgjedhjen, Merko theksoi se pret një vazhdimësi në zhvillimin rajonal, dhe përkrahje më të madhe në realizmin e projekteve që do të kontribuojnë në zvogëlimin e dispariteteve në mes rajoneve në shtet, si dhe në kudër të tyre. Anëtarët e rinj të Këshillit për zhvillim u informuan për projektet rrjedhëse si dhe për ato që duhet të realizohen edhe gjatë vitit të ardhshëm. Nga gjithsej 126 milionë denarë, mjetet që janë planifikuar të realizohen vitin e ardhshëm përmes Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, priten rreth 115 milionë të shpërndahen në nëntë komunat, me qëllim që të përmirësohen kushtet për jetë. Pjesa më e madhe e mjeteve janë nga buxheti nacional, përmes Byrosë për zhvillim rajonal dhe ministritë e tjera, ndërsa pjesa tjetër janë nga bashkësia e donatorëve. Në këtë kontekst do të vazhdohet bashkëpunimi me Agjencionin zviceran për zhvillim dhe bashkëpunim, për çka sot, anëtarët e Këshillit u informuan nga përfaqësuesja e njësisë së projektit nga Projekti “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv, Sara Osmani. Ajo theksoi se së shpejti do të nënshkruhen marrëveshjet për realizimin e projekteve investuese, dhe për çka në nivel të Rajonit, do të përkrahen projekte në lartësi prej 300 mijë franga zvicerane. Gjithsesi, sot u mbajt edhe mbledhja konstituive e Këshillit për mbrojtje sociale të rajonit planor Jugperëndimor, dhe për President u zgjodh kryetari i komunës së Makedonski Brodit, Zharko Risteski. Pritet, që ky trup rajoanl i ri, përmes angazhimeve të komunave dhe rajonit, të kontribuojnë në përmirësimin e shërbimeve sociale të qytetarëve në rajonin planor Jugperëndimor.

 

     

Ndani:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy