Skip to content

Category: Lajme

U prezantuan grantistës të cilët përfituan mjete nga UNDP

Në datë 20 nëntor në Shkup nën organizim të Zyrës së UNDP nga Shkupi, u prezantuan të 13-të grantistës- komunat dhe qendrat për zhvillim nga shteti, të cilët, në kuadër
Прочитајте повеќе

Filloi procesi i gjenerimit të ideve për projekte rajonale për 2024/2025

Me organizimin e forumit të parë rajonal në rajonin planor Jugperëndimor filloi procesi i gjenerimit të prjekt ideve për zhvillimin e projekteve për periudhën programore 2024/2025. Rreth 50 përfaqësues nga
Прочитајте повеќе

Rikonstruktimi i SHFK “Shën Klimenti i Ohrit” në f.Morovishtë – Strugë

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në kuadër të projektit “Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP dhe shfrytëzimi i BRE”, i përfundoi aktivitetet për rikonstruktimin e SHFK “Shën Klimenti
Прочитајте повеќе

Aktivitete intenzive për rikonstruktimin e kardiologjisë

Të punësuarit dhe pacientët në Spitalin për sëmundje kardiologjike në Shën Stefan në Ohër veçse i ndjejnë efektet e masave të rikonstruktimit. Sipas fjalëve të drejtoreshës së institucionit d-r Elena
Прочитајте повеќе

Pullaz dhe fasadë e re për SHF “Junus Emre”

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në kuadër të projektit “Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP dhe shfrytëzimin e BRE”, i përfundoi aktivitetet për rikonstruktimin e pullazit dhe fasadës
Прочитајте повеќе

U asfaltua rruga lokale Popoj-Mlaka në Vevqan

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në kuadër të projekteve të miratuara për vitin 2023, me sukses e realizoi aktivitetin për ndërtimin e rrugës lokale Popoj-Mlaka në Vevqan. Rreth
Прочитајте повеќе

Filloi realizimi I projektit të mbështetur nga UNDP

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor dhe komunat e Vevqanit, Dibrës, Pllasnicës Kërçovës dhe Ohrit, me trajnimin dyditor të organizuar nga ana e UNDP, e filluan realizimin e projektit
Прочитајте повеќе

Komuna e Makedonski Brodit me pamje të re

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në kuadër të projektit rajonal “Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP dhe shfrytëzimi i BRE”, i përfundoi aktivitetet për efikasitetin energjetik të Kuvendit
Прочитајте повеќе

Në ujësjellësin e Ohrit u dha në përdorim kamion i ri

Në kuadër të projektit “Përforcimi i kapaciteteve të NKP përmes furnizimit të pajisjeve”, para mediumeve dhe të punësuarve në ndërmarrjen komunale “Ujësjellësi” në Ohër, kryetari i komunës së Ohrit, Kiril
Прочитајте повеќе

Rikonstruktimi i SHF “Faik Konica” në f.Baçishtë në Kërçovë

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në kuadër të projektit rajonal “Përmirësimi i efikasitetit energjetik në objektet publike dhe zvogëlimin e ndotjes së ambientit jetësor në RPJP”, i përfundoi
Прочитајте повеќе