Skip to content

Android GIS aplikacion për atraksionet kulturore, natyrore dhe të tjera

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Qëllimet e projektit

Me qëllim të përmirësohen shërbimet, e veçanërisht informimi i turistëvë për atrakcionet kulturore dhe natyrore dhe atraksioneve të tjera në rajonin planor Jugperëndimor, përgjatë këtij projekti u zhvillua Android GIS aplikacioni për celular i cili do u ndihmojë turistëve gjatë qëndrimit të tyre në rajon. Për mbi njëqind atrakcione në rajon, u përpunuan tekste dhe fotografi me qëllim të kryhet përfaqësimi i tyre, veçanërisht tek klientela e jashtme turistike. Gjithashtu, u vendosën të dhëna dhe rrugë për çiklistët dhe këmbësorët në rajon. Me përdorimin e WEB teknikave moderne, aplikacioni i zhvilluar është një formë ciceroni turistik me emër SW Macedonia Attractions, i cili mund të shkarkohet pa pagesë nga Play Store e të instalohet në pajisje Android. Projekti është i përkrahur financiarisht nga shoqëria gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar (GIZ LEIWW+ Programi) dhe Agjencia zviceriane për zhvillim dhe bashkëpunim (SDC)

Rezultatet

  • U përgatitën tekste dhe fotografi për mbi njëqind atrakcioneve në RPJP
  • U mbajtën tre takime konsultative me të gjithë palët e interesuara
  • U krijua GIZ baza për atrakcionet turistike në RPJP
  • U krijua dhe u publikua Aplikacioni android GIS
  • Ngjarje promocionale, prezantim i Android GIS aplikacionit

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram