Skip to content

Brendimi i produkteve tipike qumështore në mikro rajonin e Dibrës

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Qëllimet e projektit

Në kornizat e projektit përmes Entit për pronësi industriale në RM, në janar të vitit 2015 është regjistruar marka tregëtare kolektive për “Djathin e Dibrës”. Vendimi i’u dorëzua shoqatës së ruajtësve së deleve “DASHI” nga Dibra në të cilën marrin pjesë një numër i madh i prodhuesve të djathit në mirko rajonin e Dibrës dhe Qendrës së Zhupës. Dorëzimi i Vendimit u krye në një ngjarje promovuese, në Hotel “Drim” në Strugë më 10 qershor të vitit 2015.

Sipas blegtorëve, nga këto anë, prej muajit qershor të vitit 2015, deri më tani, falë “markës tregëtare kolektive” shitja e “Djathit dibran” është rritur dukshëm. Ky është një tregues i vlefshëm i cili tregon se projekti që në fillimet e tija i përmbushim qëllimet e parashikuara. Projekti u financua përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Ministrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal për vitin 2015.

 

Rezultatet

  • U morr Vendimi për markën tregëtare kolektive “Djathi dibran”
  • U organizua ceremoni dhe promovim i Markës tregëtare kolektive
  • U shpërnda Vendimi për MTK të blegtorëve
  • U rrit shitja e “Djathit dibran” për 20%

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram