Skip to content

Mapimi i lokaliteteve me vlerë natyrore dhe kulturore në rajonin planor Jugperëndimor

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Qëllimi i projektit

Qëllimi kryesor i projektit është rritja e nivelit të sinjalizimit të trashëgimisë kulturore dhe natyrore, integrimit dhe prezantimit të saj me qëllim rritjen e numrit të vizitorëve ne rajon.

Në kornizat e projektit u përgatitën 126 shenja udhërrëfyese turistike të cilat i’u dorëzuan komunave, të cilat sipas detyrimeve të marra duhet t’i montojnë para lokaliteteve adekuate. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2013.

Rezultatet

  • U organizuan katër takime pune për vërtetimin e listës së lokaliteteve
  • U përgatit dizajni dhe zgjidhje grafike e shenjave
  • U përgatitën 126 shenja udhërrëfyese turistike

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram