Skip to content

Përgatitja e projektit teknik për kanalizim fekal për Vevçanin dhe pjesë të Strugës

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Qëllimi i projektit është përpunimi i dokumentacionit teknik për kanalizimin fekal për Komunën e Vevçanit dhe vendbanimet Veleshtë (pjesërisht), Podgorcë, Oktis dhe Belicë e Poshtme, me çka do të mundësohet pranimi i zgjidhjes teknike me çfarë do të mund të ndërtohet një rrjet kanalizimi prej 20 km për bartjen e ujërave të zeza të këtij rajoni. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitet 2010 dhe 2011.

Partnerë në projekt

3 komuna, Struga, Vevqani dhe Ohri

Rezultatet

  • U përgatit projekti themelor
  • U krye revizion i projektit themelor
  • Prezantim publik i projektit para anëtarëve të Këshillit të rajonit planor

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram