Skip to content

Projekt themelor për stacion pastrues në lagjen Tërpejca

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Përshkrimi i shkurtër

Në bashkëpunim me Komunën e Ohrit, Qendra për zhvillim së bashku me operatorin ekonomik punoi në mbledhjen e dokumentacionit të nevojshëm për përpunimin e Projektit themelor dhe infrastrukturor për zgjidhjen e problemit me ujërat e zeza në lagjen Tërpejca. Me Projektin themelor dhe Projektin për infrastrukturë u përfshinë stacioni i pastrimit, rrjeti për kanalizim primar dhe sekundar në Tërpejcë, që është një nga vendet më atraktive në bregun e liqenit të Ohrit. Projekti është i financuar përmes Skemës për grant i bazuar në performancë, e implementuar prej programit GIZ RED dhe Agjencisë zviceriane për bashkëpunim dhe zhvillim.

 

Rezultatet

  • U azhoruan bazat gjeodezike
  • Elaborati gjeodezik
  • Elaborati gjeomekanik
  • Dokumentacioni planor- urbanistik
  • Prjoketi për infrastrukturën
  • Projekti themelor për kanalizim primar dhe sekundar
  • Projekti themelor për stacionin e pastrimit
  • Revizion i projektit për infrastrukturë
  • Revizion i projekteve themelore për kanalizim primar dhe sekundar si edhe stacion i pastrimit

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram