Skip to content

Promovimi i produkteve bujqësore dhe qumështore në rajonin planor Jugperëndimor

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Partnerët

13 komunat e rajonit planor Jugperëndimor (Struga, Ohri, Kërçova, Dibra, Makedonski Brod, Zajaz, Osllomej, Plasnica, Drugova, Vevçani, Qendër Zhupa, Debërca dhe Vraneshtica)

Qëllimet e projektit

Zhvillimi i bujqësisë dhe nxitja e zhvillimit rural përmes edukimit të bujqëve dhe prodhuesve qumështor në rajoni planor Jugperëndimor dhe promovimi i produkteve të njohura nga rajoni Jugperëndimor. 

Rezultatet e pritura nga projekti

  • Edukimi i bujqëve dhe prodhuesve qumështor të interesuar- individë nga rajoni jugperëndimor për përmirësimin e kulturave bujqësore dhe produkteve qumështore;
  • Përmirësimi i marketingut, promovimi dhe sigurimi i plasmanit për produktet në tregun e brendshëm, ashtu edhe në tregjet rajonale dhe evropiane;
  • Stimulimi i prodhimtarisë së produkteve karakteristike të njohura për këtë rajon dhe prodhimi i ushqimeve të shëndetshme organike;
  • Krijimi i rrjetit ose konzorciumit të bujqëve dhe prodhuesve qumështor në rajonin Jugperëndimor.

Kohëzgjatja

12 muaj

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram