Skip to content

Selektimi i mbeturinave dhe furnizimi i kontejnerëve për të gjitha komunat – faza II

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Në kornizat e këtij projekti u krye furnizimi i edhe 50 kontejnerëve prej 240 l për letër, dhe të njëjtat i’u ndanë komunave të rajonit planor Jugperëndimor sipas kërkesave dhe nevojave të tyre. Furnizimi i këtyre 50 kontejnerëve ishte vazhdimi i veçmë 420 kontejnerëve të shpërndarë në të gjitha komunat e rajonit planor Jugperëndimor. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2012.

Rezultatet

  • Dy takime pune me përfaqësuesit e NKP-ve të komunave
  • U porositën kontejnerë për letër për komunat

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram