Skip to content

Studim fizibiliteti për bartjen e ujërave të zeza nga Gradishte deri në Shën Naum

Statusi i projektit

Projektet e realizuara

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Qëllimi i projekti është të zvogëlohet degradimi i kualitetit të ujit (në bredun lindor) të Liqenit të Ohrit, dhe veçanërisht të përcaktohen dhe ofrohen zgjidhjet më të mira teknike dhe ekonomiko-financiare, të cilat pastaj do të shërbejnë si bazë për realizimin e mëtejmë të projektit, përmes përgatitjes së dokumentacionit teknik detal me projekt themelor dhe ndërtimi i sistemit për bartjen e ujërave të zeza në rajonin nga Gradishte deri te Kompleksi Shën Naum. Studimi u përfundua gjatë muajit janar të vitit 2012, me çka e njëjta u prezantua edhe para Këshillit të rajonit planor. Dokumenti u prezantua edhe para donatorëve potencial me qëllim që i njëjti të shfrytëzohet  si argument ose si dokument bazik për sigurimin e mjeteve nga donatorë të jashtëm, veçanërisht përmes IPA fondeve për zhvillim rajonal. 

Rezultatet

  • Pesë takime pune të grupit të ekspertëve
  • U përgatit Studimi dhe u krye prezantimi publik i të njëjtit

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram