Skip to content

Vendosja e aparatit për emetimin e gazrave dhe ndotja e ajrit nga TEC “Osllomej” si dhe përgatitja e studimit me propozim-masa për mbrojtjen e ndotjes së ajrit

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Qëllimi kryesor i këtij projekti është zvogëlimi i ndotjes së ajrit që nxitet nga TEC Osllomej. Kjo do të arrihet përmes ndekjes së vazhdueshme të ndotjes së ajrit në zonën e Komunës së Osllomejës, por edhe në Komunën e Zajazit dhe Komunën e Kërçovës, para se gjithash sepse TEC Osllomej, në Strategjinë nacionale për investimeve në mjedisin jetësor, e kategorizuar si zonë e nxehtë kyçe ku është e nevojshme të kryhet riaftësimi dhe mbrojtja efikase e ajrit dhe e rrethinës.

Stacioni matës modern mobil për matjen e kualitetit të ajrit ambiental pas lëshimit në përdorim gjatë muajit janar të vitit 2012 filloi me matjen e CO2 dhe grimvace PM10 në ajër afër TEC Osllomejit. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2012.

Rezultatet

  • Tre takime pune të ekipit të ekspertëve
  • U vendos stacioni matës për matjen e ajrit ambiental në Osllomej dhe rrethinë
  • Eveniment publik dhe lëshimi solemn në përdorim

 

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram