Filloi krijimi i projekteve rajonale në Rajon

26 tetor 2022, Strugë    Nëpërmjet diskutimeve në forum të palëve të rëndësishëm nga Rajoni filloi procesi i gjenerimit të ideve dhe formimit të projekteve rajonale me të cilat Qendra për
Прочитајте повеќе

Ftesë për sesionin e parë të forumeve

Të nderuar,   Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në kuadër të projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv” të cilin e realizojnë Ministria e vetëqeverisjes lokale,
Прочитајте повеќе

Ftesë për sesionin e dtë të forumeve

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në kuadër të projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv” të cilin e realizon Ministria e vetëqeverisjes lokale, Agjencia zvicerane për
Прочитајте повеќе

FORUM RAJONAL PËR ZGJEDHJEN E PROJEKTIT INVESTUES NË RAJONIN PLANOR JUGPERËNDIMOR

Strugë, 14 mars 2022   Me organizimin e forumit të parë rajonal në të cilën morën pjesë mbi 70 përfaqësues nga nëntë komunat e rajonit planor Jugperëndimor filloi procesi i propozimit
Прочитајте повеќе

Ftesë për sesionin e parë të forumeve

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në kuadër të projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv” të cilin e realizojnë Ministria e vetëqeverisjes lokale, Agjencia zvicerane për
Прочитајте повеќе

Forumi i dytë rajonal në rajonin planor Jugperëndimor

Në datë 03.12.2020 u mbajt sesioni i dytë i forumeve nga Forumet në bashkësi për identifikimin, prioretizimin dhe përgatitjen e projekteve për financim nga MVL dhe BZHR. Sesioni i forumeve
Прочитајте повеќе

Forumi i parë rajonal në rajonin planor Jugperëndimor

Në datë 29.10.2020, në Hotel Akualina-Ohër u mbajt sesioni i parë i forumeve në bashkësi për identifikimin, prioretizimin dhe përgatitjen e projekteve për financim nga ana e MVL dhe BZHR.
Прочитајте повеќе

Forumi i tretë rajonal në bashkësi

Të nderuar, Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor fillon me realizimin e projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv”, e cila përfshin edhe organizimin e Forumeve rajonale
Прочитајте повеќе

Forumi i dytë rajonal në bashkësi

Të nderuar, Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor fillon me realizimin e projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv”, e cila përfshin edhe organizimin e Forumeve rajonale
Прочитајте повеќе