Forumi i dytë për projekte rajonale për periudhën 2024/2025

Gjatë debateve rreth 50 përfaqësues të palëve të rëndësishme nga rajoni planor Jugperëndimor, në forumin e dytë rajonal, të mbajtur në Strugë, i ranguan konceptet për projektet rajonale me të
Прочитајте повеќе

Filloi procesi i gjenerimit të ideve për projekte rajonale për 2024/2025

Me organizimin e forumit të parë rajonal në rajonin planor Jugperëndimor filloi procesi i gjenerimit të prjekt ideve për zhvillimin e projekteve për periudhën programore 2024/2025. Rreth 50 përfaqësues nga
Прочитајте повеќе

U RANGUAN KONCEPTET PËR PROJEKTET RAJONALE PËR DY VITET E ARDHËSHME

Përfaqësuesit e komunave dhe palëve tjera të rëndësishme nga rajoni planor Jugperëndimor, në forumin e dytë të sotshëm, vendosën që Këshillit për zhvillim rajonal t’i propozojnë tre koncepte të projekteve
Прочитајте повеќе

Filloi krijimi i projekteve rajonale në Rajon

Nëpërmjet diskutimeve në forum të palëve të rëndësishëm nga Rajoni filloi procesi i gjenerimit të ideve dhe formimit të projekteve rajonale me të cilat Qendra për zhvillim të rajonit planor
Прочитајте повеќе

Ftesë për sesionin e parë të forumeve

Të nderuar,   Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në kuadër të projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv” të cilin e realizojnë Ministria e vetëqeverisjes lokale,
Прочитајте повеќе

Ftesë për sesionin e dtë të forumeve

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në kuadër të projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv” të cilin e realizon Ministria e vetëqeverisjes lokale, Agjencia zvicerane për
Прочитајте повеќе

FORUM RAJONAL PËR ZGJEDHJEN E PROJEKTIT INVESTUES NË RAJONIN PLANOR JUGPERËNDIMOR

Strugë, 14 mars 2022   Me organizimin e forumit të parë rajonal në të cilën morën pjesë mbi 70 përfaqësues nga nëntë komunat e rajonit planor Jugperëndimor filloi procesi i propozimit
Прочитајте повеќе

Ftesë për sesionin e parë të forumeve

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në kuadër të projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv” të cilin e realizojnë Ministria e vetëqeverisjes lokale, Agjencia zvicerane për
Прочитајте повеќе

Forumi i dytë rajonal në rajonin planor Jugperëndimor

Në datë 03.12.2020 u mbajt sesioni i dytë i forumeve nga Forumet në bashkësi për identifikimin, prioretizimin dhe përgatitjen e projekteve për financim nga MVL dhe BZHR. Sesioni i forumeve
Прочитајте повеќе