Mbledhja e pestë dhe e gjashtë e Këshillit për zhvillim

Në datë 29.04.2022, në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, u mbajt mbledhja e pestë e Këshillit për zhvillim të RPJP. Në mbledhje, nga ana e drejtorit të Qendrës
Прочитајте повеќе

U mbajt mbledhja e katërt e Këshillit për zhvillim

Në datë 20.04.2022, përmes platformës GoogleMeetu mbajt mbledhja e katërt e Këshillit për zhvillim të RPJP. Në mbledhje, ga ana e ekspertëve të jashtëm të angazhuar, u prezantuan tre propozim
Прочитајте повеќе

U mbajt seanca e tretë e rregullt e Këshillit për zhvillim

Strugë, 13 prill 2022       Këshilli për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor e mbajti seancën e tij të tretë të rregullt në të cilin u shqyrtuan mundësitë për organizimin e vizitës
Прочитајте повеќе

Mbledhja e dytë e rregullt e Këshillit për zhvillim

16 mars    Mbledhja e dytë e rregullt e Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor filloi me verifikimin e mandateve të përfaqësuesve të sektorit joqeveritar dhe biznes sektorit, Gjoko Mileski
Прочитајте повеќе

Mbledhja e parë e Këshillit për zhvillim

Në datë 03.12.2021, në Strugë, u mbajt mbledhja e parë e përbërjes së re të Këshillit për zhvillim.  Ftesë dhe rend dite Procesverbal
Прочитајте повеќе

Konstituimi i Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor

Strugë, 03 dhejtor    Sot, në Strugë, u mbajt mbledhja konstituive e përbërjes së re të Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në të cilën për President të këtij
Прочитајте повеќе

Mbledhja e 17-të e Këshillit për zhvillim të RPJP

Në datë 05.08.2021, përmes platformës GoogleMeet, u mbajt Mbledhja e 17-të e Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor. Në mbledhje, për drejtor të Qendrës për zhvillim të RPJP, njëzëri,
Прочитајте повеќе

Mbledhja e 16-të e Këshillit për zhvillim

Në datë 22.07.2021 u mbajt mbledhja e 16-të e Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.   – Ftesë dhe Rend dite – Procesverbal – Lista e të ftuarve në
Прочитајте повеќе

Mbledhja e 14-të e Këshillit për zhvillim të RPJP

Në datë 16.03.2021, përmes online platformës GoogleMeet, u mbajt mbledhja e 14-të e Këshillit për zhvillim të RPJP. Ftesë dhe Rend dite Lista e të ftuarve në mbledhje Procesverbal
Прочитајте повеќе