Shpallje publike

SHPALLJE PUBLIKE për ndërmarrjet e sektorit privat që janë të gatshme të nxisin zhvillimin e tyre afarist nëpërmjet krijimit të vendeve të reja të punës dhe investimeve të gjelbra me
Прочитајте повеќе

Thirrje publike për punëdhënësit që kanë nevojë për praktikantë

Thirren punëdhënësit që janë të interesuar t’i bashkohen masës Punë praktike, të aplikojnë në thirrjen publike dhe të shprehin interesin për pjesëmarrje. Masa ka të bëjë me angazhimin e praktikantëve
Прочитајте повеќе

Konkurs publik

Fondi për inovacion dhe zhvillim teknologjik më datë 9.6.2022, shpall konkurs publik për paraqitjen e propozim-projekteve për financim nën instrumentin për mbështetje “Grante të bashkëfinancuara për shoqëritë tregtarë të sapothemeluara
Прочитајте повеќе

Thirrje publike – „Startup 4“

Sot fillon thirrja publike për Kofinancimin e granteve për kompanitë e reja tregtare “Startup 4”. Qëllimi i thirrjes është të nxitet zhvillimi i inovacionit tek kompanitë e reja tregtare. Buxheti
Прочитајте повеќе

SHPALLJE Për pranimin e një punëtori në kohë të caktuar (11 muaj)

Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 nga Ligji për marrëdhënie pune (tekst i pastruar “Gz.zyrtare e RM” nr.167/15, 129/15, 27/16, 120/18 dhe 110/19), neni 7 paragrafi 1 alineja
Прочитајте повеќе

Thirrje për projekte për bashkëpunim ndërkomunal

UNDP në bashkëpunim me Byronë për Zhvillimin Rajonal shpall thirrje për dorëzimin e aplikimeve për grante, në suazat e projektit “Post-KOVID: komunat si shtytëse për zhvillimin e qëndrueshëm”. Për nevojat e
Прочитајте повеќе