Skip to content

Доделување на контејнери за отпад на Општина Пласница

Пласница, 08.03.2022г, Денес, во Општина Пласница на Јавното комунално претпријатие од оваа општина, му се предадени контејнери за собирање на отпад, а кои ќе бидат доделени на граѓаните и правните субјекти за понатамошно користење. Од страна на Центарот за развој на Југозападниот плански регион набавени се 59 контејнери од 1100 литри и 258 пластични контејнери од 120 литри, со што ќе се подобри работата на јавното комунално претпријатие во сегментот на управување со комуналниот отпад во домаќинствата и кај правните субјекти. Активностите во Општина Пласница се дел од проектот „Подигнување на енергетската ефикасност во јавните објекти и заштита на животната средина во ЈЗПР“, што го спроведува Центарот за развој на ЈЗПР, одобрен од страна на Министерство за локална самоуправа, односно Бирото за регионален развој.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email