Skip to content

Botimi i hartës së RPJP me karakteristikat me vlerë kulturore dhe natyrore

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Qëllimi kryesor i projektit është të kryhet prezantimi i lokaliteteve më me vlerë natyrore, kulturore dhe të tjera, të cilat janë në funksion të zhvillimit integrues të turizmit në rajon. Harta u botua gjatë mujit nëntor të vitit 2013, në tirazh prej 10.000 kopjesh në gjuhën angleze.

Rezultatet

  • Pesë takime pune me ekipin e ekspertëve
  • Një prezantim publik i verzionit punues së hartës
  • U përgatit dhe u botua harta në tirazh prej 10.000 kopjesh

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram