Përgatitja e dokumentacionit teknik dhe kontrollit energjetik për EE në objektet publike

Në kuadër të projektit “Përgatitja e dokumentacionit teknik dhe kontrollit energjetik për EE në objekte publike” u përgatitën 11 Raporte për kontroll energjetik dhe 12 projekte teknike me masa të
Прочитајте повеќе

Projekti: Përszhtatja e objekteve me efikasitet energjetik në RPJP (2018)

      Komuna e Strugës – Rikonstruktimi i pjesshëm dhe sanimi energjetik i objektit “8 Marsi” – vendosja e PVC dritareve dhe dyerve të reja – 145 copë, izolimi
Прочитајте повеќе

Projekti: Rikonstruktimi i rrjetit rrugor ekzistues dhe ndërtimi i atij të ri në RPJP (2019)

1.Kordinimi dhe menaxhimi i projektit (për Komunën e Qendër Zhupës, Mak.Brodit, Vevqanit dhe Ohrit); 2.Zgjedhja e konsultantit për specifikacion teknik dhe vlerësim të ofertave 3.Realizimi i dy furnizimeve publike; 4.Zgjedhja
Прочитајте повеќе

Projekti: Ndërtimi dhe rikonstruktimi i infrastrukturës rrugore (2018)

      Komuna e Strugës – Rikonstruktimi i pjesërishëm dhe sanimi energjetiki objektit IPKF “8 Marsi – Flutura”  – vendosja e dritareve dhe dyerve të reja nga PVC –
Прочитајте повеќе

Përshtatja e objekteve me efikasitet energjetik në RPJP – 2017

Qëllimet e projektitZvogëlimi i konsumit të energjisë elektrike dhe ngrohjes përmes ndërrimit të dritareve, izolimit të kulmeve dhe vendosjes së fasadës së jashtme termike është qëllimi kryesor i projektit që
Прочитајте повеќе

Preparation of documentation for establishing an integrated and financially self-sustainable waste management system in the Pelagonija, Southwest, Vardar and Skopje Region

Qëllimet e projektitGjatë vitit 2016 janë mbajtur tri punëtori konsultative me të gjitha palët e interesuara në rajon dhe janë bërë prezantime publike për Planin rajonal të menaxhimit të mbeturinave
Прочитајте повеќе

Përshtatja e objekteve me efikasitet energjetik – shkolla dhe kopshte

Qëllimet e projektit Qëllimi themelor i projektit është zvogëlimi i shpenzimeve të energjisë elektrike dhe për ngrohje përmes ndërrimit të dritareve, dyerve, izolimin e dyshemeve, pullazeve dhe mureve dhe vendosjes
Прочитајте повеќе

Përshtatja e objekteve me efikasitet energjetik në RPJP – 2018

Qëllimet e projektit Zvogëlimi i shpenzimeve të energjisë elektrike dhe për ngrohje përmes ndryshimit të dritareve, izolimit të pullazit dhe vendosjes së termo fasadës së jashtme është qlllimi kryesor i
Прочитајте повеќе

Furnizimi dhe montimi i toaleteve publike në RPJP

Qëllimet e projektit Përmirësimi i kushteve për akomodim të turistëve përmes vendosjes së pajisjeve moderne sanitere në zonat turistike të RPJP   Rezultatet e projektit -Furnizimi i 4 toaleteve publike;
Прочитајте повеќе