Mbledhja e dhjetë e Këshillit

Në datë 12.03.2020, në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, u mbajt mbledhja e dhjetë e Këshillit për zhvillim të RPJP. Në Mbledhje morrën pjesë Kryetarët e Komunave dhe
Прочитајте повеќе

Mbledhja e nëntë e Këshillit

Në datë 14.11.2019, në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, u mbajt mbledhja e nëntë e Këshillit për zhvillim të RPJP. Në Mbledhje morrën pjesë Kryetarët e Komunave dhe
Прочитајте повеќе

Mbledhja e tetë e Këshillit për zhvillim

Në datë 31.07.2019, në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, u mbajt mbledhja e tetë e Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në të cilën u nënshkrua Marrëveshja
Прочитајте повеќе

Thirrje për projekte për bashkëpunim ndërkomunal

UNDP në bashkëpunim me Byronë për Zhvillimin Rajonal shpall thirrje për dorëzimin e aplikimeve për grante, në suazat e projektit “Post-KOVID: komunat si shtytëse për zhvillimin e qëndrueshëm”. Për nevojat e
Прочитајте повеќе

U vendua në funksion baseni në Shën Erazmo

Sot (8 korrik), në spitalin e specializuar për ortopedi dhe traumatologji “Shën Erazmo” u vendua në funksion baseni për terapi fizikale me çka u krijuan kushte që pacientët e tij,
Прочитајте повеќе

U RIKONSTRUKTUA BAZENI PËR TERAPI FIZIKALE NË SPITALIN SHËN ERAZMO

U RIKONSTRUKTUA BAZENI PËR TERAPI FIZIKALE NË SPITALIN SHËN ERAZMO Strugë, 16 qershor 2021, Qendra për zhvillim të rajonit planor JUGPERËNDIMOR me sukses e përfundoi rikonstruktimin e bazenit për terapi
Прочитајте повеќе

Mbledhja e shtatë e Këshillit për zhvillim

Në datë 07.03.2019, në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, u mbajt mbledhja e shtatë e Këshillit për zhvillim të RPJP. Në mbledhje morrën pjesë Kryetarët e Komunave dhe
Прочитајте повеќе

Mbledhja e 15-të e Këshillit për zhvillim të RPJP

Në datë 21.04.2021 u mbajt mbledhja e pesëmbëdhjetë e Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në të cilën udhëheqësja e Qendrës për zhvillim të RPJP, m-r Mirjana Lozanoska e
Прочитајте повеќе

Investime të reja kapitale në Rajon

INVESTIME TË REJA KAPITALE NË RAJON PËRMES PROJEKTEVE TË QENDRËS PËR ZHVILLIM TË RAJONIT PLANOR JUGPERËNDIMOR Qendra për zhvillim të rajonit planor JUGPERËNDIMOR, gjatë këtij viti, do të vazhdojë me
Прочитајте повеќе