Komuna e Makedonski Brodit me pamje të re

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në kuadër të projektit rajonal “Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP dhe shfrytëzimi i BRE”, i përfundoi aktivitetet për efikasitetin energjetik të Kuvendit
Прочитајте повеќе

Në ujësjellësin e Ohrit u dha në përdorim kamion i ri

Në kuadër të projektit “Përforcimi i kapaciteteve të NKP përmes furnizimit të pajisjeve”, para mediumeve dhe të punësuarve në ndërmarrjen komunale “Ujësjellësi” në Ohër, kryetari i komunës së Ohrit, Kiril
Прочитајте повеќе

Rikonstruktimi i SHF “Faik Konica” në f.Baçishtë në Kërçovë

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në kuadër të projektit rajonal “Përmirësimi i efikasitetit energjetik në objektet publike dhe zvogëlimin e ndotjes së ambientit jetësor në RPJP”, i përfundoi
Прочитајте повеќе

Rikonstruktimi i ndërtesës komunale të Komunës së Debërcës

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në kuadër të projektit rajonal “Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP dhe shfrytëzimi i BRE”, i përfundoi aktivitetet për rikonstruktimin e pullazit të
Прочитајте повеќе

U nënshkrua Marrëveshje për përkrahjen e Qendrës për zhvillim

Drejtorët e tetë qendrave për zhvillim në shtet, mes të cilëve edhe m-r Mirjana Lozanoska nga Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor me Ministrin e vetëqeverisjes lokale Risto Penov
Прочитајте повеќе

Mbeturinat dhe qentë endacak tema të nxehta në Rajon

Në mbledhjen e sotshme të rregullt të Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, me të cilën udhëhoqi kryetari i Komunës së Ohrit, d-r Kiril Pecakov, është konkluduar që gjatë
Прочитајте повеќе

Do të rikonstruktohet Enti për Nefrologji në Strugë

Pak më shumë se 24 milionë denarë do të investohen në spitalin për Nefrologji në Strugë me qëllim që të rikonstruktohet objekti qendror dhe ai ku kryhet hemodializa dhe që
Прочитајте повеќе

Furnizimi i kontejnerëve për NPK

Në kuadër të projektit “Përforcimi i kapaciteteve të ndërmarrjeve komunale në RPJP”, sot në Komunën e Debërcës, NPK Debërca i’u shpërndanë 323 kontejnerë prej 240 litra për grumbullimin e mbeturinave
Прочитајте повеќе

Kiril Pecakov u zgjodh për President të Këshillit për zhvillim

Kryetari i Komunës së Ohrit, d-r Kiril Pecakov, në mbledhjen e rregullt të sotshme, njëzëri u zgjodh për president të Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor me mandat një
Прочитајте повеќе