Thirrje publike – „Startup 4“

Sot fillon thirrja publike për Kofinancimin e granteve për kompanitë e reja tregtare “Startup 4”. Qëllimi i thirrjes është të nxitet zhvillimi i inovacionit tek kompanitë e reja tregtare. Buxheti
Прочитајте повеќе

U DHANË NË PËRDORIM APARTAMENTET E MOBILNOST NË OHËR

Ohër, 16 qershor 2022     Në prani të përfaqësuesve të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor si investitor, shoqatës së qytetarëve MOBILNOST si shfrytëzues final, kryerësit të punëve dhe organit
Прочитајте повеќе

Thirrje publike nga APFBZHR

Agjencia për përkrahje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural shpall Thirrje publike për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Programi për përkrahje financiare të zhvillimit rural. Të drejtë
Прочитајте повеќе

U bë pranimi teknik dhe zyrtarisht u lëshuan në përdorim tre krahët e rrugës Dame Gruev në lagjen Hristo Uzunov

Ohër, 3 qershor 2022     Në prani të përfaqësuesve të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, Kryerësit të punëve – kompanisë Markoski K73 SHPKNJP Strugë, Organit mbikëqyrës – Stolb SHPKNJP
Прочитајте повеќе

U lëshua në përdorim rruga e rikonstruktuar për Bajramovci në Komunën e Qendër Zhupës

13 maj 2022, Qendër Zhupë    Në prani të të Besuarit të Qeverisë për kryerjen e punëve të kryetarti të komunës së Qendër Zhupës, z-ri Arijan Ibraim, drejtoresha e Qendrës
Прочитајте повеќе

Mbledhja e pestë dhe e gjashtë e Këshillit për zhvillim

Në datë 29.04.2022, në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, u mbajt mbledhja e pestë e Këshillit për zhvillim të RPJP. Në mbledhje, nga ana e drejtorit të Qendrës
Прочитајте повеќе

Sesioni i dytë i Forumit rajonal të bashkësive

Në datën 26.04.2022, Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor e mbajti sesionin e dytë të forumit rajonal të bashkësive. Eksperti i jashtëm të pranishmive ua prezantoj koncept projekte që
Прочитајте повеќе

U mbajt mbledhja e katërt e Këshillit për zhvillim

Në datë 20.04.2022, përmes platformës GoogleMeetu mbajt mbledhja e katërt e Këshillit për zhvillim të RPJP. Në mbledhje, ga ana e ekspertëve të jashtëm të angazhuar, u prezantuan tre propozim
Прочитајте повеќе

Ftesë për sesionin e dtë të forumeve

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në kuadër të projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv” të cilin e realizon Ministria e vetëqeverisjes lokale, Agjencia zvicerane për
Прочитајте повеќе