U nënshkruan marrëveshje për tre projekte rajonale në vlerë prej 54 milionë denarë

Drejtori i Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, m-r Mirjana Lozanoska, sot në Shkup, nënshkroi tre marrëveshje për realizimin e projekteve rajonale me të cilat do të zgjidhen nevojat
Прочитајте повеќе

U bë pranimi teknik dhe u lëshua në përdorim objekti i rikonstruktuar në Trebenishtë

Sot në Trebenishtë, Komunën e Debrcës, në prani të përfaqësuesve nga Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, organit mbikëqyrës, operatorit ekonomik dhe përdoruesit përfundimtar të objektit – Komuna e
Прочитајте повеќе

Trajnim për shkathtësitë komunikuese

1 nëntor 2022, Strugë     Komunikimi efektiv mes palëve të interesuara në nivel rajonal është e rëndësishme sepse në atë mënyrë do të përmirësohet informimi i publikut për masat e politikëspër
Прочитајте повеќе

Filloi krijimi i projekteve rajonale në Rajon

26 tetor 2022, Strugë    Nëpërmjet diskutimeve në forum të palëve të rëndësishëm nga Rajoni filloi procesi i gjenerimit të ideve dhe formimit të projekteve rajonale me të cilat Qendra për
Прочитајте повеќе

Ftesë për sesionin e parë të forumeve

Të nderuar,   Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në kuadër të projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv” të cilin e realizojnë Ministria e vetëqeverisjes lokale,
Прочитајте повеќе

Shpallje publike

SHPALLJE PUBLIKE për ndërmarrjet e sektorit privat që janë të gatshme të nxisin zhvillimin e tyre afarist nëpërmjet krijimit të vendeve të reja të punës dhe investimeve të gjelbra me
Прочитајте повеќе

Përfunduan aktivitetet për rregullimin e oborrit të qendrës turistike në Vevçan

28.09.2022     Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në kuadër të projektit rajonal “Përkrahja e zhvillimit ekonomik rajonal përmes turizmit, kulturës dhe veprimtarive tjera ekonomike”, i përfundoi aktivitetet për rregullimin
Прочитајте повеќе

Thirrje publike për punëdhënësit që kanë nevojë për praktikantë

Thirren punëdhënësit që janë të interesuar t’i bashkohen masës Punë praktike, të aplikojnë në thirrjen publike dhe të shprehin interesin për pjesëmarrje. Masa ka të bëjë me angazhimin e praktikantëve
Прочитајте повеќе

U lëshua zyrtarisht në përdorim kanalizimi fekal dhe atmosferik në Makedonski Brod

Македонски Брод, 11 август 2022      Центарот за развој на Југозападен плански регион, во соработка со Општина Македонски Брод, изведувачот на работите – фирмата АРТ ИНЖЕНЕРИНГ, Надзорниот орган – МГ ПРОЕКТ
Прочитајте повеќе