Skip to content

Category: Seancat

Mbledhja e dhjetë e Këshillit

Në datë 12.03.2020, në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, u mbajt mbledhja e dhjetë e Këshillit për zhvillim të RPJP. Në Mbledhje morrën pjesë Kryetarët e Komunave dhe
Прочитајте повеќе

Mbledhja e nëntë e Këshillit

Në datë 14.11.2019, në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, u mbajt mbledhja e nëntë e Këshillit për zhvillim të RPJP. Në Mbledhje morrën pjesë Kryetarët e Komunave dhe
Прочитајте повеќе

Mbledhja e tetë e Këshillit për zhvillim

Në datë 31.07.2019, në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, u mbajt mbledhja e tetë e Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në të cilën u nënshkrua Marrëveshja
Прочитајте повеќе

Mbledhja e shtatë e Këshillit për zhvillim

Në datë 07.03.2019, në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, u mbajt mbledhja e shtatë e Këshillit për zhvillim të RPJP. Në mbledhje morrën pjesë Kryetarët e Komunave dhe
Прочитајте повеќе

Mbledhja e 15-të e Këshillit për zhvillim të RPJP

Në datë 21.04.2021 u mbajt mbledhja e pesëmbëdhjetë e Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në të cilën udhëheqësja e Qendrës për zhvillim të RPJP, m-r Mirjana Lozanoska e
Прочитајте повеќе